AMP – Automatisk Mail Proces

AMP tager sig af automatisk behandling af alle mails, der modtages på en bestemt mailadresse, så du hurtigt og enkelt kan efterbehandle de mails du fx får fra en formular på en hjemmeside. AMP kan forstå de fleste formularmails og det er langt billigere end at specialprogrammere en efterbehandling.

AMP henter med jævne mellemrum eller når du beder om det alle mails fra en mailadresse
– Ud fra emnelinien vælger programmet hvilken formulardefinition, der skal bruges til efterbehandlingen (eller om mailen blot skal smides væk)
– For hver formular kan AMP lede efter relevante informationer på flere måde: Efter en bestemt tekst, på en bestemt linje m.v.
– De opsamlede informationer kan behandles på flere måder – det typiske er opsamling i en csv fil.
– Data i den opsamlede csv fil kan med et enkelt klik indlæses i Excel (hvor du evt kan foretage yderligere behandling med en makro)

Det er ikke den helt store raketvidenskab at indstille formularfortolkningen, men I kan også vælge at kontakte InfoShare for at få det gjort.

Klik på Start og AMP går i gang med at tjekke mail hvert minut. Klik på Excel og alt hvad der indtil videre er modtaget og fortolket åbnes i Excel (og filen med modtagne data omdøbes, så den ikke behandles igen.) hvis der er problemer med forbindelsen til mailserveren, kan du se det i Fejlloggen.

AMP kan indeholde flere formulardefinitioner, enten til løbende behandling af flere formularer eller til hurtigt skift mellem formularer ved at gøre dem aktive/inaktive. Formularfortolkningen udløses af et antal bogstaver i mailens emnelinie. (I emnelinien ser programmet bort fra SV:, VS: FW:, så du kan lade mailformularen køre forbi en anden postkassse og videresende den derfra)

Fortolkningen af hver enkelt interessant element i mailen består dels af en “hvordan finder jeg det, der er interessant” og en “hvad gør jeg så ved det”. For at finde relevant indhold kan man definere en betingelse som et bestemt linjenummer eller en bestemt tekst, der skal stå et eller andet nogenlunde veldefineret sted i mailen. Og når man har fundet denne “positionsangivelse” kan man definere, hvor det relevante indhold står i forhold til positionen. Det lyder kompliceret, men det betyder egentligt bare at man kan lede efter fx Navn: og så læse det der står på samme linje efter kolon.

Der er forskellige mulige handlinger – det almindeligste er at gemme den fundne værdi i et felt i en csv fil (max 25 felter i nuværende udgave) eller i en intern variabel, der kan genbruges senere.

Det sidste element i formulardefinitionen er, hvad der skal ske når hele mailen (formularen) er læst igennem og fortolket. Den simple mulighed er “Gem”: Alle de fundne værdier gemmes som en linje i en csv fil.

Deltagere i Computerworlds kursus “RPA – Muligheder og udfordringer med Robotic Process Automation” kan sende oplysning om hvilken kursusdag og hvilken mail-adresse, AMP skal hente mails fra, så laver og sender vi en gratis licens. Send til admin @ infoshare.dk