Konsulent

Written by Arne Skov in Portfolio | 0 Comments

InfoShares aktiviteter omfatter også almindelig It rådgivning. Mere end 30 års it-erfaring giver os gode muligheder for at vejlede dig og dit firma med hensyn til valg af it strategi, konkret it-løsning, udstyr eller software. Vi kan gennemføre arbejdet selvstændigt eller fx som projektleder for nogle af jeres egne medarbejdere. Fx gennemgå en eksisterende løsning med henblik på at finde besparelser eller effektiviseringer eller være din konsulent i forbindelse med en indkøbssag, både i forbindelse med EU udbud og mindre udbudssager.

Eksempler på udførte opgaver:

Dansk Patientsikkerhedsnævn/EU: inter-europæisk indsamling af hændelsesdata og semi-automatisk klassificering. Ver 1 på Windows, ver 2 på Mac.

Sundhedsstyrelsen: Kravsspecifikation og indkøbsforretning vedr. Dansk Patientsikkerhedsdatabase. (EU udbud af portal og workflow system)

Nordisk Ministerråd: Opbygning af web version af fællesnordisk produktregister.
Sundhedsstyrelsen: Bistand til anskaffelse af CMS system (Inviteret udbud).

Kriminalforsorgen: Udvikling af specielt sagstyringssystem.
Randers kommune: Udvikling af specielt sagstyringssystem.
Sundhedsstyrelsen: Anskaffelse (EU regler) af ESDH/Journalsystem.

Nordisk Ministerråd: Opbygning af fællesnordisk produktregister.

Konkurrencestyrelsen: Tilretning og levering af ESDH integreret tidsregistrering.
Statens Veterinære Serumlaboratorium: Anskaffelse af ESDH/Journalsystem.

Den sociale Ankestyrelse: Udvikling af system til indsamling af fortrolige, statistiske data.
Ribe Amt: udvikling af Notes baseret klient journal og statistiksystem
Trafikministeriet. Anskaffelse (EU regler) af ESDH/Journalsystem.
Trafikministeriet: Kortlægning og registrering af PC bestand.

Lægemiddelstyrelsen: Anskaffelse (EU regler) af ESDH/Journalsystem
Ogilvy & Mather: Udvikling af økonomistyring i MS Access.

Lægemiddelstyrelsen: Kortlægning og dokumentation af LAN
Ansatte arkitekters Råd: Netværkssammenknytning af lokalnet med Mac, Windows, DOS og OS/2.

Sundhedsstyrelsen: Udvikling af IUS systemet til indsamling af fortrolige, statistiske data.
Nordjyllands amt: Udvikling af klientjournal system.
Sammenslutningen af Instruktører og Filmarbejdere: Udvikling af mindre journalsystem.
Skanderborg festivallen: Udvikling af lager- og økonomistyringssystem

Udenrigsministeriet: Analyse af fordele, ulemper og krav ved indførelse af edb-rejseafregning
Kemikalieinspektionen: Programmering af klientregister.
Danske arkitekters Landsforbund: Bistand ved anskaffelse af medlems- og økonomisystem.

Dansk Ingeniørforening: Videreudvikling af Jobmatch system.
Arbejdsmiljøinstituttet: Udvikling og etablering af lokalt økonomistyringssystem med data fra statens centrale systemer: SCR og SCL.

Direktoratet for Arbejdstilsynet: Etablering af 15 PC lokalnet (Vax/VMS forbundne) i kredskontorerne.
Arbejdstilsynets Kreds Hillerød: Indførelse (forsøg) af bærbare PC’er som arbejdsredskab.

Like the read? Share it!