PLØK

Written by Arne Skov in Portfolio | 0 Comments

PLØK (Planlægning og økonomistyring) integrerer oplysninger fra jeres regnskabssystem, lønsystem og tidsregistrering, så alle projektansvarlige kan få et overblik over tidsforbrug og -behov i projekterne.

For afdelingsledere eller lignende giver det også et overblik over afdelingens bemanding og det tilhørende lønbudget.

Ashampoo_Snap_2017.05.11_16h35m36s_001_

PLØK er et informations-, planlægnings- og opfølgningssystem. Systemet er primært udviklet til offentlige institutioner. Systemet gør det muligt at få et økonomisk og indholdsmæssigt overblik over institutionens aktiviteter:

  • Handlingsplan
  • Afrapportering
  • Budget
  • Regnskab

PLØK er ikke et regnskabssystem: Det henter sine regnskabsmæssige data fra de idrift værende regnskabssystemer, som institutionen i forvejen betjener sig af, i de konkrete installationer p.t.:

  • Statens Centrale Regnskabssystem
  • Statens Centrale Lønsystem

Systemet er et brugervenligt PC-baseret system, som giver afdelingsledere m.v. større overblik over opgaver, ressourcer og økonomi, så decentralisering af planlægning og ansvar kan gennemføres med it-støtte.

Systemet indeholder en flexibel rapportgenerator, der giver mulighed for at samtlige regnskabsposteringer, budgetoplysninger m.v. kan trækkes ud i rapporter uden at det koster dyr driftstid på centrale edb-anlæg.

PLØK Budgetlægning er programmet til registrering af budgetter og eksterne bevillinger for alle institutionens aktiviteter. Udgangspunktet er et konkret finansår, men også flerårige aktiviteters økonomi kan registreres. Derved bliver eventuelle overflytninger til og fra følgende år enkle at registrere.

PLØK er mere et informationssystem end et regnskabsprogram: Registreringen af budgetter sker med mulighed for angivelse af alle ændringer og begrundelser herfor, så man decentralt kan se den aktuelle økonomiske ramme og historien bag dens tilblivelse.

PLØK suiten er en omfattende installation, der kræver tilpasning til den enkelte organisation. Det er derfor ikke mulig at prisfastsætte PLØK på forhånd.

Yderligere infomation kan indhentes hos Infoshare på 38 80 60 10 eller admin@infoshare.dk

 

Like the read? Share it!