RejsAdm

Written by Arne Skov in Portfolio | 0 Comments

Administration af rejseafregninger – med administration af forudbetalinger i flere valutaer, rykning for afregning og m.m.m.

RejsAdm5

RejsAdm programmet giver mulighed for elektronisk oprettelse af medarbejderens rejseafregning med anvendelse af de korrekte satser m.v., registrering af udbetalte valutaforskud og andre af institutionens udlæg, registrering af modtaget returvaluta samt udskrift af tastebilag til institutionens regnskaber.

Der er store arbejdstidsbesparelser for såvel de enkelte rejsende medarbejdere som for sekretariatsfunktionerne ved brug af elektronisk rejseafregning: Hurtigere adgang til korrekte satser, færre regnefejl, mindre kontrolarbejde og mindre snak frem og tilbage om fejl m.v.

RejsAdm5 er resultatet af mange års udvikling i samarbejde med mange kunder som benytter RejsAdm, dog primært med ønsker og krav fra Udenrigsministeriet og Skatteministeret, som var blandt de første brugere af systemet.

Der er nem adgang til at tilpasse programet efter ens behov. Man er selv herre over hvorvidt man vil anvende f.eks. rekvisitioner, rykkersystem/kodning af EU mødeoplysninger, om et givet kontofelt skal bruges (og i givet fald hvad betegnelsen på konto’en skal være).

Like the read? Share it!